جزئیات آزمایشات
  • مرور کلی
  • نمونه
  • تفسیر بالینی
  • انجام

مورد استفاده
رزیابی اتیولوژی سندرم کوشینگ، افتراق علل هیپوفیزی از سایر علل بالا بودن، ارزیابی تولید نابه جای ACTH توسط نئوپلاسم ها، آزمایش نتایج جراحی از طریق اسفنوئید، پیگیری بیماران بعد از آدرنالکتومی دوطرفه،تشخیص سندرم Nelson، ارزیابی کم کاری ثانویه هیپوفیز ، ارزیابی هیرسوتیسم
نام روش اندازه گیری
CLIA
نام های مشابه
Adrenocorticotropic Hormone ، آدرنو کورتیکوتروپین

نوع نمونه
پلاسما EDTA
حجم نمونه
2 میلی لیتر
کمترین حجم نمونه
1 میلی لیتر
نگهداری نمونه
14 روز در دمای 20- c˚
حمل و نقل نمونه
در 20- c˚
نیازهای همراه نمونه
نوع نمونه روی ظرف نمونه و برگه درخواست حتماً قید شود.
راهنمای جمع آوری نمونه
نمونه در سانتریفیوژ یخچال دار جدا گردد. گارو بسته نشود.
اطلاعات لازم از بیمار
سن بیمار
معیار رد نمونه
"حجم کم ، همولیز"
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ناشتا

اطلاعات بالینی
هورمون آزاد کننده کورتیکوتروپین(CRH) که از هیپوتالاموس ترشح می‌شود،موجب تحریک ترشح ACTH می‌گردد که خود منجر به تحریک ترشح کورتیزول،آندروژن های فوق کلیوی و مینرالوکورتیکوئیدها از قشر فوق کلیوی خواهد شد.کاربرد آن در : ارزیابی اتیولوژی سندرم کوشینگ،افتراق علل هیپوفیزی از سایر علل بالا بودن و فقدان سندرمهای کورتیکواستروئید، ارزیابی تولید نابه جای ACTH توسط نئوپلاسم‌ها ، آزمایش نتایج جراحی از طریق اسفنوئید ، پیگیری بیماران بعد از آدرنالکتومی دوطرفه ، تشخیص سندرم Nelson ،ارزیابی کم کاری ثانویه هیپوفیز ،ارزیابی هیرسوتیسم
احتیاط ها
در بیماران مبتلا به بیماری کوشینگ یا مواردی که فقدان ACTH در حد مرز(بوردلاین) است،نتیجه یک اندازه گیری منفرد ممکن است در محدوده طبیعی باشد.سطوح ACTH باید با سطوح کورتیزول مرتبط و هماهنگ باشد. تحریکاتی مانند ترومای جراحی،حاملگی ،تب،هیپوگلیسمی و خونریزی می‌توانند موجب افزایش شدید در ترشح ACTH و کورتیزول گردند. تست‌های کمک کننده عبارتند از تست سرکوب با دگزامتازون با دوز کم،تست سرکوب با دگزامتازون با دوز بالا،تست تحریکی متیراپون و کاتتریزاسیون سینوس وریدی پتروسال. تداخلات داروئی: استروژنهافاتانول،وازوپرسین،آمینوگلوتتیماید،آمفتامین‌ها،انسولین،متیراپون و اسپیرونولاکتون می‌توانند سطوح ACTH را بالا ببرند در حالی که کورتیکوستروئیدها ممکن است سطوح آنرا کاهش دهند.کد آزمایش
1026

مدت زمان انجام آزمایش
24 ساعته
حداکثر زمان انجام وجوابدهی آزمایش
72 ساعته
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
"پس از گزارش جواب ، 7 روز "